Prawnicy medyczni bronią praw

Prawnicy medyczni bronią praw

Prawnicy medyczni bronią praw poszkodowanych pacjentów – Z prawnego punktu widzenia jedyną podstawą odpowiedzialności karnej jest corpus delicti (podmiot karny) w rozumieniu Kodeksu karnego. Ustalenie jego obecności lub braku w błędach medycznych jest dość trudne. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności karnej, jeżeli kieruje swoją pracą zgodnie z wymogami praktyki lekarskiej (tj. uznanymi i przyjętymi zasadami medycyny).

Dziedzina prawa medycznego jest jedną z najważniejszych dziedzin legislacji, która daje pacjentom pewność, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenia ich praw oraz zapewnia możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku błędów medycznych. Wszelkie niejasności związane z tą kwestią może zinterpretować prawnik medyczny, dlatego warto skorzystać z porady prawnej, aby zrozumieć zasadność swojego roszczenia.

Kiedy potrzebuję pomocy prawnej prawnika medycznego?

Jeśli lekarz postawi błędną diagnozę i źle leczy, można wykryć błędy medyczne lub niewłaściwe postawy personelu. Prawnicy medyczni będą przygotowani do obrony interesów pacjentów w postępowaniu sądowym lub przedsądowym. Roszczenia z tytułu błędów medycznych są utrudnione ze względu na problemy ze zgromadzeniem podstawy dowodowej dla wymaganych dowodów. Wysoko wykwalifikowani prawnicy są gotowi prowadzić sprawy o zaniedbania medyczne na wysokim poziomie zawodowym. Posiadają bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i towarzyszą klientom przez wszystkie etapy procesu. Sprawy związane z nadużyciami są złożone i wymagają dużej wiedzy i wiedzy prawniczej. Szpitale, lekarze, firmy ubezpieczeniowe korzystają z usług specjalistów i tym samym często wygrywają swoje sprawy w sądzie. Aby tego uniknąć, trzeba uzbroić się we wsparcie adwokata medycznego, który potrafi wykazać prawa swoich klientów.

Podstawa prawna roszczeń lekarzy o odszkodowanie z tytułu zaniedbań medycznych

Sprawy o błąd w sztuce lekarskiej to bardzo złożone sprawy. Aby skorzystać z prawa do dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej, poszkodowany musi posiadać następujące fakty:

 • Lekarze nie działają i nie podejmują działań niezgodnych z ogólnymi zasadami medycyny, prowadzących do błędów medycznych
 • Uszczerbek na zdrowiu, śmierć lub inny uszczerbek na zdrowiu pacjenta wskutek bezprawnego postępowania lekarza
 • Istnieje potrzeba wykazania związku między wynikającym z tego pogorszeniem stanu zdrowia a działaniami podejmowanymi przez lekarza
 • Lekarze odpowiedzialni za stan pacjentów mogą być obwiniani, świadomie lub nie

Prawnicy medyczni świadczą następujące usługi:

 • Doradztwo we wszystkich sprawach z zakresu prawa medycznego.
 • Doradztwo prawne we wszystkich kwestiach związanych z przestrzeganiem przepisów medycznych.
 • Sporządzanie pozwów przeciwko placówkom medycznym.
 • Przygotowywanie pism sądowych: sprawy sądowe itp.
 • Uczestniczył w rozprawach przed sądami pierwszej i drugiej instancji jako pełnomocnik.
 • Analiza prawna dokumentacji medycznej.

Prawnicy medyczni postarają się:

 • Pełne odszkodowanie za leczenie
 • Identyfikacja błędów lekarskich i zaniedbań medycznych
 • Pełny zwrot kosztów diagnozy, leczenia i rehabilitacji
 • Refundacja leków
 • Zapewnij możliwości opieki pooperacyjnej
 • Szkody niematerialne
 • Zwrot innych kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką.

W przypadku naruszenia praw pacjenta lub uszczerbku na zdrowiu, sytuacji nie można zignorować, w przeciwnym razie ten sam błąd powtórzy się dla innych.

W czym pomaga prawnikowi znajomość prawa medycznego?

Prawnicy medyczni bronią praw
Prawnicy medyczni bronią praw

Szybka pomoc prawnika medycznego z https://adwokat-seidel.pl/kancelaria-prawo-medyczne-warszawa/ pozwala ukarać lekarzy za błędy medyczne. Jeśli lekarz popełnił błąd medyczny, należy jak najszybciej podjąć działania. W takich przypadkach istnieje obawa oszustwa, przerabiania dokumentacji medycznej i innych dokumentów świadczących o zaniedbaniach lub błędnych decyzjach personelu medycznego. Szybka reakcja pozwoli na przeprowadzenie sekcji zwłok, która potwierdzi zarzuty stawiane lekarzom. Przed podjęciem daleko idących decyzji warto skorzystać z porady prawnej adwokata lekarskiego. Prawnicy wykorzystują porady lekarskie lub decyzje wydane przez lekarzy określonej specjalności w celu poddania ich analizie przez lekarzy specjalistów. Otrzymują solidną opinię, która wskaże, czy są szanse na wygranie sprawy. Przed pójściem do sądu najlepiej jest zlecić doświadczonemu prawnikowi medycznemu zapoznanie się z konkretną sprawą. Odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej można dochodzić od lekarza lub placówki medycznej bezpośrednio opiekującej się pacjentem. Czyli od stron odpowiedzialnych za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pacjenta. Obowiązek wypłaty odszkodowania zwykle spoczywa na ubezpieczycielu szpitala lub lekarza, w którym to przypadku firma ubezpieczeniowa staje się stroną pozwaną. Niestety, te potężne organizacje mają doświadczonych prawników, którzy pilnują, aby takie fundusze nie zostały wydatkowane lub drastycznie zmniejszone.

Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl
Gdzie są witaminy z grupy B Previous post Gdzie są witaminy z grupy B
Pielęgnacja pięknych paznokci lakierem Next post Pielęgnacja pięknych paznokci lakierem