Gruntowe badania geotechniczne

Gruntowe badania geotechniczne

Gruntowe badania geotechniczne przed budową – rozpoczęcie budowy domu to długo wyczekiwany moment. Jeszcze przed wykopaniem pierwszej łopaty należy dopełnić formalności i obejrzeć teren. Nie jest to obowiązkowe, ale zdecydowanie zalecane. Badania geotechniczne mają na celu sprawdzenie warunków wodnych i gruntowych. Powyższe badania warto wykonać, jeśli planujesz wybudować budynek z piwnicą.

Znaczenie badania gleby

Możliwe jest nawet wykonanie badania geotechnicznego gruntu przed zakupem działki. To dobry pomysł, ponieważ wysoki poziom wód gruntowych może skłonić do podjęcia decyzji o znalezieniu innej działki lub konieczności dodatkowego odwodnienia. Gotowe projekty domów jednorodzinnych przystosowane do budowy na średnio stabilnym podłożu. Jeśli budowa jest prowadzona na mniej stabilnym podłożu, wzrasta ryzyko nierównomiernego osiadania fundamentów i pękania ścian.

Specyfika gleby

Rodzaj gleby ma kluczowe znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa budynków. Specyfika gleby wpływa na koszty budowy i fundamenty budynków. Zaplanuj określone lokalizacje dla nowych budynków, na przykład na zboczach lub niższych obszarach. W takich przypadkach warto przeprowadzić badanie geotechniczne, aby sprawdzić, czy wznoszenie konstrukcji w nietypowym terenie jest bezpieczne. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem w badaniach geotechnicznych gruntów jest określenie poziomu wód gruntowych. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, problemy mogą pojawić się podczas budowy domu i izolowania fundamentów. Poziom wód gruntowych ma kluczowe znaczenie dla nośności przyszłych domów. Gleby wilgotne mają mniejszą nośność niż gleby gęste. Badania geotechniczne określają rodzaj gruntu. Najgorsze gleby do budowy to miękka glina organiczna i miękki piasek. Mają one najniższą nośność, co zwiększa ryzyko osiadania budynku. Budowanie na trudnych gruntach jest możliwe, ale wymaga znacznego wzrostu kosztów.

Metoda badania gleby

Budowa domów jednorodzinnych nie wymaga badań geotechnicznych gruntu. Wystarczająca jest standardowa dokumentacja geotechniczna, dająca ogólny obraz gruntu. Warto przeprowadzić takie badania, które pomogą w doborze fundamentów. Wyniki badań pokazują linię przemarzania gruntu i pomagają określić głębokość piwnicy. Średni koszt studni to około 1900 zł. Ceny mogą się jednak różnić w poszczególnych częściach kraju, ale jedno jest pewne – nie jest to ogromny wydatek, w przeciwieństwie do ceny budowy całego domu, a zapewnienie bezpieczeństwa domowi jest warte budowy dla mieszkańców.

Pliki pomiarów geotechnicznych

Badania geotechniczne zakończą się przygotowaniem dokumentacji, w tym części pisemnej i graficznej. W części graficznej klient otrzymuje mapę z dokładnym położeniem przekrojów geotechnicznych (oznaczonych warstwami gruntu), odwiertów i odsłonięć. Część pisemna obejmuje analizę gruntu i zalecenia dotyczące budowy fundamentów. Kartoteki opracowań geotechnicznych zawierają informacje o rodzajach gruntów i ich parametrach oraz nośności. Dokumentacja badań musi zawierać informacje o głębokości wód gruntowych i wytyczne dotyczące wpływu wód gruntowych na wykonanie robót ziemnych. W opisie dokumentów z badań geotechnicznych przyszły właściciel działki znajdzie zapis o rzekomej zmianie poziomu wód gruntowych oraz wskazanie możliwości odwodnienia terenu.

Profesjonalne wiercenie

Gruntowe badania geotechniczne
Gruntowe badania geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzane są przez wyspecjalizowane firmy w formie odwiertów. Im więcej wywierconych otworów, tym bardziej wiarygodne wyniki testu. Wymagane są trzy studnie – im więcej, tym lepiej. Jeśli jednak firma oferuje studnię lub dwie, nie warto korzystać z ich usług. Głębokość wiercenia zależy od specyfiki budynku. W przypadku budowy domu podpiwniczonego głębokość wiercenia powinna wynosić 4-6 metrów. W przypadku domów bez podpiwniczenia wystarczy odwiert o głębokości 3 metrów. Badania geotechniczne są bardziej wiarygodne, gdy właściciel działki wie, gdzie chce wybudować swój dom. Jeśli nie wiesz, gdzie powstanie dom, a będziesz musiał wywiercić kilka otworów, koszt będzie znacznie wyższy, co oczywiście wpłynie na cały kosztorys inwestycyjny budowy domu jednorodzinnego. Najczęściej odwierty zlokalizowane są w narożach budynku i ewentualnie na przecięciach przekątnych. Czasami wiercenie należy powtórzyć ze względu na zmiany poziomu wód gruntowych. Badania trwają około dwóch godzin, a dokumentacja czeka tydzień.

Przed zakupem działki warto nie tylko wykonać badania geotechniczne, ale również dokładnie przyjrzeć się najbliższej okolicy, np. czy w pobliżu nie znajdują się zbiorniki wodne i roślinność. Jeśli w pobliżu wybranej działki zauważymy trzcinę, szuwar lub olszę, oznacza to, że teren jest podmokły i najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Jeśli w pobliżu działki rośnie las sosnowy, to dobra wiadomość nie tylko dla grzybiarzy, ale także dla tych, którzy planują budowę domu.

Płytki kuchenne Previous post Płytki kuchenne
Gdzie są witaminy z grupy B Next post Gdzie są witaminy z grupy B