Co to jest zapobieganie pożarom?

Co to jest zapobieganie pożarom?

Co to jest zapobieganie pożarom? Pierwsze kroki w celu zapobiegania pożarom rozpoczyna się na etapie budowy. Następnie określane są materiały do ​​budowy obiektu, ważne jest, aby użyć najlepszych materiałów o niskiej palności. Ważną kwestią jest również zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych w budynkach, np. stosowanie niepalnych stropów oraz wznoszenie przegród ogniowych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia i ochrony innych pobliskich budynków przed zapaleniem się. Również na etapie planowania konieczne jest określenie, gdzie zostanie umieszczony przenośny sprzęt przeciwpożarowy.

Jak jeszcze możesz chronić swój budynek przed ogniem?

Już na etapie projektowania należy zadbać o dobry dojazd służb ratowniczych, wyposażyć je w dogodne punkty czerpalne wody tj. hydranty i cysterny, a przede wszystkim odpowiednio wyznaczyć drogi ewakuacyjne. Większe obiekty i budynki również powinny być wyposażone w dodatkowe instalacje wodociągowe. Potrzebę posiadania odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego wyrazili również eksperci w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Tak, można zainstalować system sygnalizacji pożaru, tzw. czujki pożarowe. Jeśli w pomieszczeniu pojawi się dym lub otwarty ogień, ostrzegają nas, automatycznie włączają alarm i wzywają odpowiednie służby. To rozwiązanie jest obecnie bardzo popularne, głównie ze względu na szerokie zastosowanie.

Jaki sprzęt przeciwpożarowy?

Ponadto każdy budynek powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia powstających pożarów. Jest to sprzęt, który większość z nas zna, ponieważ obejmuje przede wszystkim różnego rodzaju gaśnice, sieci wodociągowe i sprzęt tłumiący, taki jak koce gaśnicze. Sprzęt używany do gaszenia pożarów obejmuje również inny sprzęt, taki jak piaskownice, drabiny lub łopaty. Wszystkie te urządzenia są wymagane w przypadku wybuchu pożaru w budynku lub fabryce. Zwykle reaguj szybko za pomocą sprzętu przeciwpożarowego. Może powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia lub całkowicie spalić budynek.

Lokalizacja urządzeń alarmowych i sprzętu przeciwpożarowego

Co to jest zapobieganie pożarom?
Co to jest zapobieganie pożarom?

Ważne jest, aby cały niezbędny sprzęt gaśniczy i alarmowy znajdował się w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Najlepsze miejsca to miejsca takie jak wejścia do budynków i pomieszczeń, schody i korytarze. Jeśli mamy do czynienia z obiektami korporacyjnymi, magazynami czy halami produkcyjnymi, miejsca te muszą być odpowiednio oznaczone, aby pracownicy mogli je zobaczyć z różnych miejsc w holu czy magazynie. Ponadto każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony i świadomy lokalizacji takich placówek. Szybka reakcja w przypadku zagrożenia pożarowego jest nieoceniona. Istotne jest również zapewnienie odpowiedniej ilości środka gaśniczego, przy czym eksperci zwracają uwagę, że na 100 metrów kwadratowych powierzchni w budynku, który nie jest chroniony przez stałe instalacje gaśnicze, takie jak tryskacze, potrzebne są co najmniej 2-3 kg. Przyjmuje się również, że droga z dowolnego miejsca w budynku do najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30 metrów, a dojście do gaśnicy powinno być odpowiednio szerokie.

Jaki typ gaśnicy?

Gaśnice przenośne to najpopularniejszy i najczęściej używany sprzęt przeciwpożarowy. w fabryce. Jednak na rynku jest tak wiele rodzajów gaśnic, którą wybrać? Decydując się na rodzaj gaśnicy, jakiej potrzebuje obiekt, należy wziąć pod uwagę zagrożenia dla danego budynku lub zakładu. Dlatego gaśnice płynne lub piankowe są zwykle używane do gaszenia pożarów ciał stałych. Z drugiej strony, w przypadku pożarów z udziałem łatwopalnych cieczy lub stopionych ciał stałych, należy używać gaśnic płynnych, pianowych, proszkowych lub śniegowych. Gaśnice proszkowe lub płatki śniegu służą do gaszenia gazów palnych, gaśnice proszkowe służą do gaszenia pożarów metali lekkich, a gaśnice proszkowe lub płatki śniegu służą do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem.

Nie tylko sprzęt przeciwpożarowy, ale i wiedza

Poza czystą prewencją i wyposażeniem budynków w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, istnieje potrzeba przekazania pracownikom podstawowej wiedzy o tym, jak zachować się w przypadku pożaru. Pracownicy powinni znać lokalizację gaśnic i innych środków gaśniczych, a także drogi ewakuacyjne oraz ogólny kodeks postępowania w określonych sytuacjach. Od właściwej reakcji może zależeć bezpieczeństwo, a nawet życie pracowników, dlatego tak ważna jest szybka i poprawna reakcja.

Kiedy sketchnoting jest przydatny Previous post Kiedy sketchnoting jest przydatny
Na czym polega rehabilitacja kardiologiczna? Next post Na czym polega rehabilitacja kardiologiczna?