Jak odzyskać opłatę za nocleg?

Jak odzyskać opłatę za nocleg?

Jak odzyskać opłatę za nocleg? Wiele osób przynajmniej raz w życiu rezerwuje nocleg, a potem nigdy z niego nie korzysta. Czasem z własnej rezygnacji, czasem z winy hotelu. Chcemy również odzyskać pieniądze za pobyt, gdy obsługa hotelowa nie spełniła naszych oczekiwań. Kiedy możemy spodziewać się zwrotu pieniędzy? Jak odzyskać opłatę za nocleg? Odpowiadamy.

Rezygnacja z własnej winy

Noclegi rezerwujemy zwykle z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W rezultacie z reguły nie przewidujemy pewnych zdarzeń, które mogą uniemożliwić nam korzystanie z zakwaterowania. A potem chcemy również odzyskać nasze pieniądze za usługi, których tak naprawdę nie wykonaliśmy. Kwestie zwrotu pieniędzy zależą jednak od kilku czynników. Na wstępie należy zaznaczyć, czy opłaciliśmy cały koszt pobytu, czy tylko zaliczkę? Jeśli wpłaciliśmy zaliczkę, to zgodnie z prawem powinniśmy ją odzyskać. Problem w tym, że w umowie często nie ma słowa „zaliczka”, tylko „zadatek”.

Jak odzyskać opłatę za nocleg?
Jak odzyskać opłatę za nocleg?

Klienci nie zdają sobie sprawy z różnicy między tymi dwoma słowami. Cóż, możemy odzyskać zaliczkę, ale nie depozyt. W praktyce oznacza to, że jeśli wpłaciliśmy kaucję, hotelarz nie ma obowiązku zwrotu kaucji. Tutaj nie ma znaczenia, która strona zawiniła. Jeśli w regulaminie hotelu lub w umowie pojawi się słowo „zaliczka”, automatycznie ją cofniemy. Jeżeli tak się nie stanie, sporządzimy stosowne pismo z żądaniem zwrotu zaliczki. Jeżeli opłaciliśmy z góry pełny koszt noclegu, jego zwrot uzależniony będzie od zapisów zawartej umowy.

W większości przypadków są one skonstruowane w taki sposób, że jeśli odwołanie nastąpiło z winy klienta, właściciel obiektu noclegowego nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy. Niestety hotelarze po prostu tracą pieniądze w takiej sytuacji. To samo dotyczy np. rezerwacji na przyjęcia w restauracji. Z około 3-dniowym wyprzedzeniem musimy podać dokładną liczbę gości i zapłacić za nich, niezależnie od tego, czy się pojawią, czy nie. Podobnie jest w hotelach czy innych obiektach noclegowych. Jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłat niezależnie od tego, czy korzystamy z usługi, czy też nie.

Rezygnacja z winy sponsora

W przypadku anulowania pobytu przez gospodarza, jest on zobowiązany do zwrotu nam wszystkich poniesionych w związku z tym kosztów. Jest to niezwykle rzadkie i zwykle spowodowane siłą wyższą, taką jak pożar lub powódź. Organizatorzy często stwierdzają w swoich umowach, że nie zwracają kosztów w przypadku niewykonania usługi. Należy jednak mieć świadomość, że takie zapisy nie są do końca legalne. Jeśli sponsor odmówi zwrotu środków, możemy wszcząć przeciwko niemu postępowanie cywilne.

Reklamacja usług hotelowych

Część turystów nie jest w pełni zadowolona z usług świadczonych przez poszczególne obiekty noclegowe. W takich przypadkach każdemu konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Same reklamacje mają szansę na uzyskanie zwrotu przynajmniej części poniesionych kosztów. Obowiązują tu jednak pewne zasady. Turyści zazwyczaj nie składają reklamacji, dopóki nie wrócą do domu. Takie reklamacje są zwykle odrzucane przez hotel. Jeżeli jesteśmy z czegoś niezadowoleni, jesteśmy zobowiązani zgłosić to podczas pobytu w hotelu.

Oczywiście możemy reklamować, że nie będziemy już z nich korzystać przy rezerwacji usług hotelowych. Zazwyczaj hotele reagują na reklamacje w bardzo krótkim czasie. Możemy złożyć skargę pisemnie lub ustnie. Właściwie to nie ma znaczenia – każda reklamacja musi zostać rozpatrzona przez hotel.

Czy reklamując usługi hotelowe możemy żądać zwrotu pieniędzy? Oczywiście, że możesz, ale nie możesz narzekać po zakończeniu pobytu. Jeżeli stwierdzimy, że warunki obiektu noclegowego nie odpowiadają warunkom zawartym w umowie, możemy zażądać zwrotu czasu, który spędzilibyśmy w hotelu. Jeśli więc rezerwujemy dwutygodniowy pobyt i chcemy anulować po dwóch dniach, hotel powinien zwrócić nam pieniądze za czas, w którym nie korzystaliśmy z ich usług. Oczywiście najpierw rozważy czy nasza reklamacja jest zasadna.

Dochodzenie swoich praw w sądzie

Chcąc odzyskać opłatę za nocleg możemy oczywiście dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W związku z tym występujemy do właściciela obiektu noclegowego o zwrot pieniędzy. Na początek spróbujmy jednak odzyskać gotówkę polubownie. W większości obiekty noclegowe dbają o swoją reputację i starają się przypieczętować umowę ze swoimi klientami. Oczywiście nie oznacza to, że odzyskamy wszystkie pieniądze, ale często możemy liczyć na jakieś odszkodowanie.

Pamiętaj, że pozywanie obiektu zakwaterowania o zwrot kosztów jest zwykle ostatecznością. Co więcej, mają zespoły prawników, które próbują udowodnić winę konsumenta. Zapytajmy więc dobrego prawnika, a on powie nam, czy rzeczywiście mamy szansę na wygraną w sądzie. W przeciwnym razie będziemy musieli ponieść wszelkie dodatkowe koszty postępowania sądowego.

Przeciwwskazania do implantów Previous post Przeciwwskazania do implantów
Hurtownia kosmetyczna Next post Hurtownia kosmetyczna