Jak często odbywają się szkolenia BHP

Jak często odbywają się szkolenia BHP

Jak często odbywają się szkolenia BHP – polskie prawo jasno określa, że ​​pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania szkoleń BHP (wstępnych i okresowych). Częstotliwość tych szkoleń będzie różna dla każdej branży, ponieważ przepisy narzucają różne odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi sesjami szkoleniowymi. Zależy to od stopnia zagrożenia uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią na danym stanowisku pracy.

Legalność okresowych szkoleń BHP?

Jak często odbywają się szkolenia BHP
Jak często odbywają się szkolenia BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. W tym celu utworzono służbę BHP, która przeprowadza wszelkie niezbędne szkolenia, kontroluje wydawanie środków ochrony oraz szkoli pracowników w zakresie technik i metod bezpiecznej pracy. Szkolenia BHP, zakończone testami wiedzy, przeprowadzane są dla wszystkich pracowników bez wyjątku. Obecnie szkolenia BHP oferują wyspecjalizowane firmy, które prowadzą kursy stacjonarne i internetowe. Uwzględniając specyfikę procesu produkcyjnego danej firmy, specjaliści mogą zaproponować standardowe rozwiązania oraz indywidualne szkolenia.

Okresowe szkolenia BHP są obowiązkiem pracodawcy i są regulowane przepisami prawa. Za nieprzestrzeganie go grozi grzywna, a czasem nawet kara pozbawienia wolności. Zadaniem szkoleń BHP jest utrwalenie zdobytej już wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki bez narażania zdrowia i życia. Podczas szkolenia pracownicy danej firmy mają możliwość zapoznania się z nowymi przepisami BHP. Jeśli dana firma przechodzi transformację technologiczną i/lub prawną, konieczne jest zorganizowanie odpowiednich szkoleń aktualizujących wiedzę pracowników. Polskie prawo stanowi, że pracownicy wykonujący prace związane z dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia muszą przejść szkolenie raz w roku. Pozostali, którzy również pracują na stanowiskach robotniczych (niezwiązanych z największym ryzykiem) powinni odbyć kurs BHP co 3 lata. Ważna jest również data pierwszego okresowego szkolenia, a w przypadku pracownika nie może to być więcej niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia na określonym stanowisku. Szkolenie ma formę mentoringu i trwa osiem godzin.

Jak często odbywają się okresowe szkolenia BHP na inne stanowiska?

Pracownicy wykonujący zadania zawodowe to:

pracodawca.
Kierownicy, kapitanowie i brygadziści.
Inżynierowie i technicy produkcji.
konstruktor maszyn.
Pracownicy Służby BHP.
Pracownicy wykonujący zadania na stanowiskach, na których są narażeni na niebezpieczeństwa, czynniki szkodliwe dla zdrowia lub czynniki uciążliwe.
personel medyczny.
Sprzedawca, przedstawiciel handlowy.
nauczyciel.

Powinni przechodzić okresowe szkolenia co 5 lat. Należy pamiętać, że pierwsze dwie grupy muszą przejść pierwsze szkolenie w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a pozostałe grupy w ciągu 12 miesięcy. W tym przypadku szkolenie może przybrać formę seminariów lub e-learningu. W każdym przypadku pracownik przechodzi test, na podstawie którego przechodzi szkolenie BHP i otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Kursy stacjonarne i e-learningowe

Tradycyjne szkolenia BHP w ustalonym formacie wymagają zorganizowania odpowiednich przestrzeni, które zwalniają pracowników ze specjalistycznych zadań podczas szkolenia. Każdy pracownik może wziąć udział w sesji nauki online z domu w dogodnym dla siebie czasie. Szkolenia BHP online wymagają od pracowników dostępu do internetu i komputerów. Po zalogowaniu możesz zapoznać się z materiałem szkoleniowym i wrócić do jego treści, aby utrwalić swoją wiedzę. Czy polskie prawo dopuszcza e-learning jako formę szkolenia BHP? Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy samodzielna nauka jest wyróżniana jako sposób zdobywania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez Internet.

Pracownicy mogą odbyć okresowe szkolenia BHP przez Internet:

  • inżynierii i technologii.
  • administracja
  • usługi BHP.
  • pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami.

Pracownicy fizyczni nie mogą uczęszczać na takie kursy. Dla nich pracodawca musi zorganizować szkolenie w formie instruktażu, przewidziane dla tej grupy stanowisk.

Częstotliwość okresowych szkoleń BHP – podsumowanie

To zależy od rodzaju pracy:

  • Stanowiska robotnicze (wysokie ryzyko) – Raz w roku szkolenie w miejscu pracy i wykłady.
  • Pozostałe stanowiska pracownicze – co 3 lata, staże i wykłady.
  • Pracownicy i osoby kierujące pracownikami – co 5 lat samokształcenie w ramach cyklicznych kursów, seminariów lub e-learningu.
  • Inżynierowie i technicy, konstruktorzy maszyn, technicy, pracownicy służby bhp – co 5 lat, cykliczne kursy, seminaria lub samokształcenie e-learningowe.
  • Pracownicy administracyjno-biurowi – co 6 lat – okresowe kursy, seminaria, samokształcenie e-learningowe.
Jak sprawdzić czujnik podczerwieni? Previous post Jak sprawdzić czujnik podczerwieni?
Jaki dywan jest dobry do sypialni? Next post Jaki dywan jest dobry do sypialni?